Trần Đình Long

Tên : Trần Đình Long
Sinh năm : 20/02/1961
Số CMND : 010167394
Nguyên quán : Hải Dương
Nơi sinh : Hải Dương
Cư trú : 119 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trình độ : Cử nhân Kinh tế – Đại học Kinh tế Quốc dân (1986)
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HPG) 1996
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
HPG 700,000,000 25.35% 08/07/2019 15,330.0
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Trần Ánh Tuyết Em gái HPG 450,361 04/06/2019 9.9
Vũ Thị Hiền Vợ HPG 202,550,000 08/08/2019 4,435.8
Trần Đình Thăng Anh trai HPG 450,361 04/06/2019 9.9
Trần Đình Tân Anh trai HPG 450,361 04/06/2019 9.9
(*) Tính theo giá cập nhật đến 25/09/2019
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • năm 1986: Đại học Kinh tế Quốc dân – Cử nhân Kinh tế
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • Từ năm 2007 : Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hoà Phát
  • Từ năm 1996 đến năm 2005 : Chủ tịch HĐQT các công ty thuộc nhóm Hòa Phát
  • Từ năm 1992 đến năm 1996 : Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Phụ tùng Hòa Phát

Theo CafeF