Bùi Xuân Huy

Tên : Bùi Xuân Huy
Sinh năm : 1972
Nơi sinh : TP Hồ Chí Minh
Trình độ : Cử nhân Xây dựng và Quản lý công nghiệp
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) 11/5/2017
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL) 8/9/2017
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
NVL 36,188,670 03.89% 30/06/2019 2,305.2
(*) Tính theo giá cập nhật đến 02/10/2019
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Cử nhân Xây dựng và Quản lý công nghiệp
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • Từ tháng 09 năm 2017 : Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm TGĐ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
  • Từ ngày 08 tháng 09 năm 2017 đến ngày 27 tháng 09 năm 2019 : Công bố thông tin Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
  • Từ năm 2012 đến ngày 08 tháng 09 năm 2017 : Phó Tổng GĐ Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
  • Từ 2001 đến 2007: Giám đốc Dự án Công ty HBP
    Từ 2007 đến 2012: Giám đốc Quản trị Dự án Công ty Meinhardt Việt Nam

Theo CafeF