Đỗ Hữu Hạ

Tên : Đỗ Hữu Hạ
Sinh năm : 06/11/1955
Số CMND : 013552551
Nguyên quán : Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nơi sinh : Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Cư trú : 183 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trình độ : Cử nhân Quản lý
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)
Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) 2008
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
HHS 14,800,000 05.93% 30/06/2019 46.2
TCH 151,083,625 42.77% 31/12/2018 3,618.5
Tổng cộng : 3,664.7
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Đỗ Hữu Hậu Con trai TCH 18,150,000 31/12/2018 434.7
Nguyễn Thị Hà Vợ TCH 1,512,500 31/12/2018 36.2
Đỗ Hữu Hưng Con trai TCH 1,512,500 31/12/2018 36.2
Đỗ Thị Liên Con dâu HHS 7,507 30/06/2019 0.0
Đỗ Thị Huyền Trang Con dâu TCH 2,420,000 31/12/2018 58.0
(*) Tính theo giá cập nhật đến 02/10/2019
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Cử nhân Quản lý
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • Từ năm 2008 : Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy
  • Từ năm 2007 : Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt
    Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
  • Từ năm 2005 đến năm 2009 : Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh TNHH Thái Nghiệp
  • Từ năm 1995 đến năm 2007 : Giám đốc Công ty TNHH TM Hoàng Huy

Theo CafeF