Loading...

Hotline: 0934.119.383 - 028.6680.9898

Phát triển xanh và bền vững

Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (CPV) đã và đang thực hiện những chiến lược phát triển bền vững dựa trên 3 giá trị cốt lõi “cho đất nước, cho người dân, cho công ty”.

Ông Montri Suwanposri, Tổng giám đốc Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam:

Hơn 30 năm hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam trên các lĩnh vực công – nông – nghiệp thực phẩm, tập trung vào 3 lĩnh vực chính “Thức ăn chăn nuôi – Trang trại –Thực phẩm”, Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (CPV) đã và đang thực hiện những chiến lược phát triển bền vững dựa trên 3 giá trị cốt lõi “cho đất nước, cho người dân, cho công ty”, lồng ghép các hoạt động hỗ trợ cộng đồng xã hội và môi trường trong hoạt động kinh doanh nhằm hướng đến là một doanh nghiệp phát triển bền vững.

Việc được bình chọn trong danh sách “100 Doanh nghiệp bền vững” hằng năm do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) bình chọn chính là một danh hiệu đáng tự hào, sự ghi nhận của Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, xã hội về các hoạt động của một doanh nghiệp tiên phong có những đóng góp xuất sắc vào sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Điều này đã cho thấy, với việc câp nhật tích hợp các chỉ số CSI vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, CPV không chỉ mang đến thực phẩm chất lượng cao, giàu giá trị dinh dưỡng, và an toàn đến với người tiêu dùng mà luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ sinh thái môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững bằng việc áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong sản xuất, kinh doanh. Thông qua khai thác và sử dụng tiết kiệm hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và năng lượng dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ số và chuyển đổi số, phát triển kết cấu hạ tầng bền vững nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phát huy lợi thế cạnh tranh, tăng trưởng doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và hỗ trợ cộng đồng.

CPV cam kết triển khai và hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững theo định hướng chiến lược của Tập đoàn, đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong các cam kết phát triển bền vững, thực hiện hóa Tầm nhìn – Sứ mệnh của Tập đoàn với các bên liên quan, góp phần phát triển Quốc gia xanh và bền vững.

Theo diendandoanhnghiep.vn