Trương Thị Lệ Khanh

Tên : Trương Thị Lệ Khanh
Sinh năm : 1961
Nguyên quán : An Giang
Nơi sinh : An Giang
Cư trú : 765 Nguyễn Duy Trinh, P.Phú Hữu, Q.9, T.P Hồ Chí Minh
Trình độ : Cử nhân Kinh tế – Đại học Tài chính Kế toán T.P Hồ Chí Minh
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (VHC) 1/4/2007
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
VHC 39,575,142 42.83% 31/12/2018 3,284.7
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Trương Tuyết Phương Cháu VHC 4,006 31/12/2018 0.3
Trương Tuyết Hoa VHC 2,907 31/12/2018 0.2
Trương Lệ Quyên Em gái VHC 12,675 31/12/2018 1.1
Trương Chí Phước Anh trai VHC 16,267 31/12/2018 1.4
(*) Tính theo giá cập nhật đến 02/10/2019
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • Đại học Tài chính Kế toán T.P Hồ Chí Minh – Cử nhân Kinh tế
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
  • Từ tháng 04 năm 2007 : Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn.
  • Từ ngày 01 tháng 04 năm 2007 đến ngày 23 tháng 05 năm 2016 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn
  • Từ năm 1997 đến tháng 03 năm 2007 : Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hoàn.
  • Từ năm 1996 đến năm 1997 : Trợ lý Tổng Giám Đốc Công ty FIDECO
  • Từ năm 1991 đến năm 1996 : Phó Giám Đốc Công ty Thương Nghiệp Tổng Hợp An Giang
  • Từ năm 1986 đến năm 1990 : Phó Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Châu Thành An Giang.
  • Từ năm 1986 đến năm 1987 : Kế toán trưởng Công ty Xuất nhập khẩu Châu Thành An Giang
  • Từ năm 1984 đến năm 1985 : Cán bộ Sở Tài chính tỉnh An Giang.

Theo CafeF