Nguyễn Đức Tài

Tên : Nguyễn Đức Tài
Sinh năm : 30/05/1969
Số CMND : 022247040
Nguyên quán : Nam Định
Nơi sinh : T.P Hồ Chí Minh
Cư trú : Khu Villa An Phú Đông, 1604/3C QL 1A, P.An Phú Đông, Q.12, T.P Hồ Chí Minh
Trình độ : – Cử nhân Tài chính – Kế toán – Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh
– Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh – Trung tâm đào tạo Pháp Việt CFVG
CHỨC VỤ HIỆN TẠI
Vị trí Tổ chức Thời gian bổ nhiệm
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) 2007
Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thế giới số Trần Anh (TAG) 26/12/2017
Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Thế giới Điện tử
Thành viên HĐQT CTCP Thế giới Di động
Thành viên HĐTV Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ
CỔ PHIẾU ĐANG NẮM GIỮ
Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
MWG 11,582,178 02.62% 17/07/2019 1,453.6
CỔ PHIẾU ĐẠI DIỆN SỞ HỮU
Tổ chức/Mã CP Số lượng Tỉ lệ Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
MWG
51,515,096 11.63% 11/2018 6,465.1
CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN
Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Nguyễn Thị Thu Tâm Em gái MWG 91,444 31/12/2018 11.5
Nguyễn Thị Thu Thảo Em gái MWG 136,041 13/09/2019 17.1
Phan Thị Thu Hiền Vợ MWG 2,453,186 15/05/2019 307.9
TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN
Họ và tên Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ MWG 51,515,096 19/11/2018 6,465.1
(*) Tính theo giá cập nhật đến 25/09/2019
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
 • Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh – Cử nhân Tài chính – Kế toán
 • Trung tâm đào tạo Pháp Việt CFVG – Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
 • Từ ngày 17 tháng 05 năm 2014 đến ngày 26 tháng 03 năm 2019 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động
 • – Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức: Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thế giới di động; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại thế giới điện tử; HĐTV Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thế giới Bán lẻ.
 • – Từ 2001 – 2003: Giám đốc chi nhánh tại Công ty Phương Huy Thế Kỷ 21
  – Từ 2003 – 2004: Trưởng bộ phận phát triển chiến lược tại S-Fone
  – Từ 2004 -2007: Giám đốc Kinh Doanh và Marketing tại CTCP Thế Giới Di Động
  – Từ 2007 – Tháng 5/2014: Chủ tịch HĐQT tại CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động đồng thời là TGĐ tại CTCP Thế Giới Di Động
  – Từ tháng 5/2014: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ tại CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động

Theo CafeF