Bà Hoàng Hải Anh – Nguyên Chủ tịch Chứng khoán PSI

Tiểu sử

Bà Hoàng Hải Anh sinh năm 1981, tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế và Thạc sỹ Kinh tế trường ĐH Kinh tế Quốc Dân và trường đại học Akamai Hoa Kỳ.

Hiện bà là thành viên  HĐQT tại công ty.28

Sự nghiệp

Từ tháng 03 năm 2003 đến tháng 07 năm 2007 : Chuyên viên Đầu tư, Tổ trưởng tổ Tổng hợp & QL danh mục ĐT, PP TCNS và tiền lương Tổng cty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam. Sau đó, bà đảm nhiệm chức vụ giám đốc đầu tư, phó Tổng giám đốc tại CTCP Đầu tư và tư vấn Tài chính Dầu khí.

Năm 2010, Hoàng Hải Anh được bổ nhiệm là phó giám đốc phụ trách chính mảng tư vấn của PSI.

Tại Đại hội Cố đông thường niên của PSI cuối tháng 5/2013, Hoàng Hải Anh được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Từ ngày 18 tháng 03 năm 2015 đến ngày 26 tháng 04 năm 2019 : Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Từ ngày 31 tháng 05 năm 2013 đến ngày 30 tháng 03 năm 2016 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Từ tháng 08 năm 2010 đến tháng 05 năm 2013 : Phó Tổng giám đốc tại Công ty CP Chứng khoán Dầu khí.

Tháng 3/2016 sau khi chuyển lại vị trí này Chủ tịch Chứng khoán PSI cho ông Nguyễn Anh Tuấn. Bà Hải Anh cũng đồng thời đảm nhận vị trí tổng giám đốc trong khoảng thời gian từ tháng 3/2015 đến tháng 4/2019.