Ông Lê Đức Thọ – Chủ tịch HĐQT VietinBank

Tiểu sử

Ông Lê Đức Thọ sinh ngày 25/7/1970, tại Phú Thọ. Ông có bằng Cử nhân, chuyên ngành Kế hoạch hóa KTQD, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; Thạc sỹ, chuyên ngành Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;  Tiến sỹ, chuyên ngành Quản lý kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng.

Ông Lê Đức Thọ, hiện là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc ngân hàng, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Ông Thọ cũng là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

Sự nghiệp

Trong sự nghiệp của mình, ông Lê Đức Thọ đã gắn bó cùng VietinBank từ năm 1991 và trải qua nhiều vị trí khác nhau trước khi giữ vị trí Phó Tổng giám đốc VietinBank vào năm 2010.

Tháng 8/2013, ông Lê Đức Thọ được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, sau 8 tháng thay đổi đơn vị công tác, ông Thọ trở lại VietinBank tham gia HĐQT và giữ chức vụ Tổng giám đốc. Đến nay, ông Thọ tiếp tục được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT của ngân hàng này.

Quá trình công tác:

 • 11/1991 – 12/1992: Cán bộ Phòng Kế toán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phú;
 • 01/1993 – 3/1995: Cán bộ Phòng Thông tin điện toán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phú;
 • 4/1995 – 8/1996: Cán bộ Phòng Tín dụng Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phú;
 • 9/1996 – 12/1996: Tổ trưởng Tổ thẩm định thuộc Phòng Kinh doanh Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Vĩnh Phú;
 • 01/1997 – 4/2002: Phó Trưởng Phòng Kinh doanh Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Phú Thọ;
 • 5/2002 – 5/2003: Cán bộ Phòng Tín dụng Trung, dài hạn và Quản lý Dự án Ngân hàng Công Thương Việt Nam;
 • 6/2003 – 10/2003: Phó Trưởng phòng Cân đối Tổng hợp Ngân hàng Công Thương Việt Nam;
 • 11/2003 – 02/2006: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp và Đầu tư Ngân hàng Công Thương Việt Nam;
 • 3/2006 – 3/2010: Trưởng Phòng Đầu tư Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;
 • 4/2010 – 8/2013: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam;
 • 8/2013 – 4/2014: Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 • 4/2014 – 10/2018: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
 • 31/10/2018 – Nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.